این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

مهلت ارسال مقالات:
18 شهریور 96

مهلت واریز هزینه ها :
19 شهریور 96

زمان کنگره :
22 شهریور 96صفحه اصلی > هزینه های کنگره
.: هزینه های کنگره

به منظور مشاهده هزینه ها به کنترل پنل خود قسمت خدمات مراجعه فرمائید .