این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

مهلت ارسال مقالات:
18 شهریور 96

مهلت واریز هزینه ها :
19 شهریور 96

زمان کنگره :
22 شهریور 96صفحه اصلی > ساختار سازمانی کنگره
.: ساختار سازمانی کنگره


دبیر علمی کنگره
(مدیر مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل در ایران)
دبیر کل کنگره
(رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین)