این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

مهلت ارسال مقالات:
18 شهریور 96

مهلت واریز هزینه ها :
19 شهریور 96

زمان کنگره :
22 شهریور 96صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

برای مشاهده لیست کارگاه ها لطفا به خدمات کنترل پنل خود مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است برای هر کارگاه  2 گواهی ارائه می گردد (فارسی/بین المللی).