مهلت ارسال مقالات: 10 مرداد 96
 مهلت واریز هزینه ها : 14 مرداد 96
زمان کنگره : 17 مرداد 96صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

برای مشاهده لیست کارگاه ها لطفا به خدمات کنترل پنل خود مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است برای هر کارگاه  2 گواهی ارائه می گردد (فارسی/بین المللی).